Selectie van locaties en huisvesting

Als u op zoek bent naar een (nieuwe) locatie voor uw bedrijf spelen allerlei zaken een belangrijke rol. Welk aanbod is er? Wat is de prijs en wat zijn de contractvoorwaarden? Wat zijn kansen en eventuele risico’s op die locatie? 

Gevarieerd aanbod aan goed ontsloten bedrijventerreinen

In Zeeland zijn er goed ontsloten bedrijventerreinen en is er sprake van kwalitatief hoogwaardig bestaand vastgoed. Van gespecialiseerde bedrijventerreinen zoals het Maintenance Valuepark Terneuzen en Flushing Service Park tot grootschalig logistiek vastgoed, algemene bedrijventerreinen en kantorenparken.

De provincie Zeeland bevordert optimale afstemming van vraag en aanbod van bedrijventerreinen, herstructurering van bestaande terreinen, zorgvuldig ruimtegebruik, landschappelijke inpassing en goede bereikbaarheid. 

Wij ondersteunen u graag

Wij adviseren u graag over welk bedrijventerrein of bedrijfshuisvesting het beste aansluit bij de strategie en de bedrijfsactiviteiten van uw bedrijf. Bent u geïnteresseerd? Al onze diensten zijn vrijblijvend, kosteloos en op vertrouwelijke basis.