di, 07-16-2019, 09:35
Nieuws

Uitwisselingsbezoek naar Michigan

De Roosevelt Foundation organiseert – in samenwerking met de Provincie Zeeland, Invest in Zeeland en Food Delta Zeeland – op 2 en 3 oktober 2019 een uitwisselingsbezoek voor bedrijven, onderwijs- en cultuurinstellingen aan Michigan.

Commissaris van de Koning Han Polman is delegatieleider en de gedeputeerden Harry van der Maas en Anita Pijpelink gaan mee namens de Provincie Zeeland. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland Pete Hoekstra zal de Zeeuwse delegatie waarschijnlijk begeleiden.

Doel van dit bezoek is onder andere het verbeteren van de (handels-)relatie tussen Zeeland en Michigan, het zoeken van investeerders en het onderzoeken van een eventuele (nieuwe) afzetmarkt. Het is de bedoeling om potentiële zakenpartners te ontmoeten, netwerken te vergroten en kennis uit te wisselen. 

Zeeland en Michigan hebben als gezamenlijk kenmerk dat ze zich beide focussen op zowel traditionele als innovatieve agrofood. Daarom ligt, naast een centrale netwerkbijeenkomst, een bezoek aan bedrijven in deze sector in het verschiet. Daarbij is er ook ruimte voor Zeeuwse bedrijven om individueel in gesprek te gaan met bedrijven in Amerika.

Onlangs hebben geïnteresseerde ondernemers zich in kunnen schrijven voor het uitwisselingsbezoek. Aan de hand van de wensen en interesses van de bedrijven die zich ingeschreven hebben, wordt het programma van het uitwisselingsbezoek verder ingevuld.

Opgeven voor de handelsmissie kan niet meer. Wilt u toch meer weten over dit uitwisselingsbezoek? Neem dan contact op met Elise Blok, beleidsmedewerker Kabinet/staff member Roosevelt Foundation, tel. 0118 – 631346 of mail: emml.blok@zeeland.nl.