Waarom Zeeland dé hotspot is voor energie:

Koploper in de circulaire economie 

De vraag naar energie neemt sterk toe. Tegelijkertijd raakt energie uit fossiele brandstoffen op waardoor de prijs ervan stijgt. Een transitie naar duurzame en hernieuwbare energie is noodzakelijk. Om de transitie te laten slagen, moeten sociale innovaties worden gekoppeld aan technologische innovaties. Zeeland heeft de ambitie zo snel mogelijk de overstap naar hernieuwbare energie te maken. Het bedrijfsleven neemt daarin het voortouw. In Zeeland zijn er verschillende initiatieven opgezet op het gebied van hernieuwbare energie. 

Smart Delta Resources

Het platform Smart Delta Resources (SDR) is een gezamenlijk initiatief van elf energie‐ en grondstof intensieve industriële bedrijven in de Delta regio (Zeeland, West-Brabant en Vlaanderen). De sectoren chemie, energie, food en staal werken hierbij samen om industriële verbindingen – symbiose ‐ te definiëren en uit te bouwen tot concrete business cases.

Biobased Delta

In de Biobased Delta werken overheden uit Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland samen met mkb, multinationals en kennisinstellingen aan de versnelling van een biobased economy. In een biobased economy nemen hernieuwbare grondstoffen de rol over van fossiele grondstoffen, zoals olie. Dit is van groot belang om de koolstofvoetafdruk te verkleinen, wat een positieve invloed heeft op klimaatverandering. 

Biopark Terneuzen

Onder de noemer 'Smart Link' promoot en faciliteert Biopark Terneuzen de exploitatie van synergieën tussen bedrijven welke zijn gevestigd in dezelfde geografische regio. Het helpt de potentie van de uitwisseling en het gebruik van elkaars bij- en afvalproducten van de betrokken bedrijven te maximaliseren. 

Sloewarmte

Sloewarmte is een restwarmtekoppeling in het Sloegebied (een deel van de haven in Vlissingen) tussen Zeeland Refinery, Martens Havenontvangstinstallatie en COVRA. Restwarmte uit het productieproces van Zeeland Refinery wordt op 140 graden afgevangen en in water via een pijpleiding geleverd aan Martens en COVRA.

WarmCO2

WarmCO2 heeft een techniek ontwikkeld waarmee restwarmte en CO2 kunnen worden hergebruikt in de glastuinbouw. Deze bedrijven kunnen zo niet alleen voordeliger maar vooral ook milieuvriendelijker en duurzamer produceren. Op dit moment levert Yara actief restwarmte aan de naastgelegen glastuinders. 

Multi Utility Provider

De Multi Utility Provider (MUP) is een buisleidingenstraat waardoor basisgrondstoffen en reststromen van verschillende industrieën getransporteerd en uitgewisseld kunnen worden door industriële bedrijven, gevestigd in de kanaalzone tussen Gent en Terneuzen.