Financieringen

Bent u op zoek naar bedrijfsfinanciering? Dan is het belangrijk na te gaan voor welke financiering en begeleiding u in aanmerking komt. Invest in Zeeland biedt ondersteuning bij het vinden van financieringen als u van plan bent uw bedrijf in Zeeland te vestigen of als u hier al gevestigd bent en van plan bent uw bedrijf in Zeeland uit te breiden op een nieuwe locatie of met een nieuwe activiteit Invest in Zeeland kan u introduceren bij de juiste financiële instellingen of andere relevante partijen.

Er zijn in Zeeland diverse financieringsprogramma’s waar u van kunt profiteren, variërend van regionale tot landelijke en Europese opties. In Zeeland is de expertise op het gebied van regelingen die gericht zijn op de Zeeuwse regio geborgd bij de de regionale ontwikkelingsmaatschappij NV Economische Impuls Zeeland (Impuls), waarvan ook Invest in Zeeland onderdeel van is. Binnen Impuls is er een speciale afdeling die zich bezighoudt met de financieringsbemiddeling tussen ondernemers en potentiële financiers. Daarnaast bieden zij ondersteuning bij het onderbouwen van uw plannen.

Regionale financieringsmogelijkheden

 • Dockwize: biedt innovatieve ondernemers met een idee of startup ondersteuning met financiering, begeleiding, netwerk en huisvesting. Zo krijgen ondernemers de meest kansrijke en snelle start van hun bedrijf. U profiteert van een groot netwerk, fondsen, coaching, kennis en expertise vanuit de innovatiehotspot in Zeeland.
 • InnoGo!: focust op innovatieve ondernemers in Zeeland, gericht op starters en mkb’ers met een nieuw product of proces. InnoGo! verstrekt persoonlijke leningen tot maximaal  50.000 euro.
 • Zeeuws Participatie Fonds: verstrekt hoog risicodragend kapitaal en richt zich op (door)startende innovatieve ondernemers die een economische spin-off voor Zeeland kunnen genereren. Ondernemers kunnen via het ZPF in aanmerking komen voor (start)kapitaal in de vorm van deelname in het aandelenkapitaal beide met een maximum per onderneming van 150.000 euro.
 • Zeeland Financial Matching: is bedoeld voor innovatieve, startende  en groeiende ondernemers en mkb-ondernemers die hun product, dienst, technologie of bedrijfs- en productieprocessen willen vernieuwen. Via ZFM kan 50% van de factuur voor financiële begeleiding worden vergoed met een maximum van 2.500 euro.
 • Zeeuws Investeringsfonds: investeert in jonge ondernemingen die een nieuw product, proces of dienst hebben ontwikkeld dat onlangs op de markt is geïntroduceerd of dat binnen maximaal twee jaar gaan doen. De financiële investering per participatie ligt globaal tussen 200.000 en 1 miljoen euro.
 • ZIGZAG Foundation: biedt ondersteuning aan initiatieven die kunnen uitmonden in projecten met een reële bijdrage aan de sociaal-economische ontwikkeling van de regio Zeeland en van deelregio’s binnen Zeeland. Het toe te kennen subsidiebedrag bedraagt maximaal 7.500 euro voor een individuele aanvraag.

Landelijke en Europese financieringsmogelijkheden

 • Interreg Crossroads: heeft als doel het stimuleren van duurzame grensoverschrijdende samenwerking rond kansrijke innovatieprojecten tussen mkb-bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg). Voor innovatieprojecten wordt 45% financiering met een maximum steun van 135.000 euro verstrekt en voor haalbaarheidsstudies 50% financiering met een maximum bedrag van 10.000 euro.
 • MIT-ZUID: richt zich op het stimuleren van innovatie in het mkb door middel van advies, haalbaarheidsonderzoeken en samenwerkingsprojecten op het gebied van Research & Development . In totaal wordt zo'n 10,9 miljoen euro ter beschikking gesteld voor het MIT-Zuid programma.
 • OP-ZUID: is een Europees subsidieprogramma voor de provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant. Speerpunten zijn innovatiebevordering en de overgang naar een koolstofarme economie. Het programma is met name gericht op het innovatieve mkb en het versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.
 • Interreg VA 2 Seas: heeft als doelstelling het ontwikkelen van een innovatief, kennis- en onderzoeksgebaseerd, duurzaam en inclusief 2 Zeeën-gebied, waar natuurlijke hulpbronnen worden beschermd en de groene economie wordt bevorderd. Om dit te realiseren kunnen projecten die een directe bijdrage leveren aan één van de specifieke doelstellingen tot 60% van hun totale budget medegefinancierd worden.
 • Horizon 2020: is het programma van de Europese Commissie om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren. Het totaalbudget voor de periode 2014-2020 is ongeveer 80 miljard euro.

Lees meer over de specifiek in Zeeland toepasbare financieringsprogramma’s op de website van Impuls 

Landelijk geldende financieringsmogelijkheden

Naast alle genoemde financieringsmogelijkheden die specifiek voor deze regio gelden zijn er tal van mogelijkheden waarvan in heel Nederland gebruik kan worden gemaakt. Dan kunt u denken aan:

 • Bancaire leningen
 • Private investeerders
 • Crowdfunding

Hiernaast kunt u profiteren van diverse fiscale regelingen en subsidiemogelijkheden in Nederland.

Meer informatie?

Wilt u meer over weten over de mogelijkheden voor financiering van uw bedrijf in Zeeland? Neem dan contact met ons op. Alle diensten van Invest in Zeeland zijn vrijblijvend, kosteloos en op vertrouwelijke basis.