Juridische en fiscale zaken

Het is belangrijk u goed te laten adviseren over welke rechtsvorm het beste past bij de vestiging of uitbreiding van uw bedrijf in Zeeland. Als u al een ondernemingsstructuur heeft, is het belangrijk om te onderzoeken via welke entiteit de nieuwe activiteiten het beste kunnen worden opgezet en of uw bestaande activiteiten in de juiste vennootschappen zijn ondergebracht. Om hierin de juiste keuzes te kunnen maken is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de fiscale en juridische voor- en nadelen die aan de verschillende mogelijkheden zijn verbonden.

Rechtsvormen

Een belangrijke vraag is of u kiest voor een rechtsvorm met of zonder rechtspersoonlijkheid. Bij een rechtsvorm zonder  rechtspersoonlijkheid bent u met uw privévermogen aansprakelijk voor de schulden van uw bedrijf. Bij een rechtsvorm met  rechtspersoonlijkheid is dit meestal niet het geval. 

De meest voorkomende rechtsvormen volgens de Nederlandse wetgeving met rechtspersoonlijkheid zijn:

  • Besloten vennootschap (bv): het kapitaal is verdeeld in aandelen, die in het bezit zijn van de aandeelhouders. Deze aandeelhouders hebben de hoogste macht in een BV. Deze rechtsvorm komt het meeste voor bij internationale bedrijven die zakendoen in Nederland.
  • Naamloze vennootschap (nv): net als bij een bv is het kapitaal verdeeld in aandelen. Een belangrijk verschil bij deze rechtsvorm is dat een naamloze vennootschap naast aandelen op naam, ook vrij verhandelbare aandelen op de beurs heeft (in tegenstelling tot een bv die alleen aandelen op naam heeft, die via de notaris overdraagbaar zijn).
  • Coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij: een coöperatie is een vereniging waar u als zelfstandig ondernemer van kunt profiteren. De leden van een coöperatie gaan overeenkomsten met elkaar aan. Binnen deze rechtsvorm heeft u als individuele ondernemer voordelen van een collectief. Deze vorm van een coöperatie wordt vaak gekozen wanneer een ondernemer alleen een bepaald doel niet of niet gemakkelijk kan bereiken, maar tezamen met anderen wel.

De meest voorkomende rechtsvormen volgens de Nederlandse wetgeving zonder rechtspersoonlijkheid zijn:

  • Eenmanszaak: een eenmanszaak is eenvoudig op te richten. Er is geen startkapitaal nodig en u kunt zich gratis inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Als eigenaar van een eenmanszaak betaalt u inkomstenbelasting, maar er zijn een behoorlijk aantal regelingen waarvan gebruik gemaakt kan worden om uw nettowinst (belastbaar inkomen) te verlagen. Voorbeelden hiervan zijn de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek en de meewerkaftrek. De zaak is volledig in uw eigendom.
  • Vennootschap onder firma (VOF): is geschikt als u met meerdere vennoten – partners - een bedrijf wilt oprichten. Alle vennoten leveren een aandeel. Dat aandeel kan bestaan uit geld, arbeid of goederen. Een minimum startkapitaal is niet vereist.
  • Commanditaire vennootschap: is een variatie op een VOF. Heeft u te weinig kapitaal om een bedrijf te beginnen? Dan is deze rechtsvorm een interessante optie. Een stille vennoot kan het benodigde kapitaal inbrengen, terwijl de beherende vennoten de dagelijkse leiding hebben.

Meer informatie?

Invest in Zeeland beschikt over een uitgebreid netwerk aan consultants en introduceert u graag aan de juiste specialisten die u kunnen begeleiden en adviseren bij juridische kwesties.

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op. Alle diensten van Invest in Zeeland zijn vrijblijvend, kosteloos en op vertrouwelijke basis.