Bedrijventerreinen in Borsele

De gemeente Borsele is een gemeente van contrasten, met enerzijds het platteland en anderzijds een grootschalig industrie- en havengebied: het Sloegebied. Borsele ligt centraal in Zeeland. De snelweg A58 loopt door de gemeente, evenals de weg naar de Westerscheldetunnel.

Er is grootschalige bedrijvigheid in het nabijgelegen industriegebied (het Sloe). Bedrijven met wereldwijde bekendheid zoals de kerncentrale en Zeeland Refinery zijn er gevestigd. Zeeland Seaports maakt zich sterk voor een containerterminal in deze haven. Dat biedt kansen voor containeroverslag. Ook zijn er veel mkb-bedrijven in de gemeente en zorgt de landbouw voor bedrijvigheid.

Bedrijventerreinen

Het Sloegebied

In het westen van Borsele ligt het zeehaven- en industrieterrein het Sloegebied. Dit bedrijventerrein is ongeveer 2.200 hectare groot. Er vinden onder andere de volgende activiteiten plaats: basis- en offshore industrie, olieraffinage, energieopwekking en op- en overslag van onder meer fruit, metaal, hout en ertsen.

Het Sloegebied wordt beheerd door Zeeland Seaports.

Bedrijvenpark Sloepoort

Bedrijvenpark Sloepoort ligt aan de toegangsweg tot het haven- en industriegebied Vlissingen-Oost (Sloegebied) en de Westerscheldetunnel. Vanaf Sloepoort is er een directe verbinding met het ernaast gelegen Sloegebied en binnen slechts 10 minuten rijden is het haven- en industriegebied in de Kanaalzone Gent-Terneuzen bereikbaar, evenals Goes, Middelburg en Vlissingen.

Bedrijvenpark Sloepoort is bestemd voor haven-gerelateerde bedrijvigheid en wordt beheerd door  Zeeland Seaports. Het terrein wordt in gedeelten bouwrijp gemaakt.

Noordzak 

Noordzak is een gemengd bedrijventerrein, gelegen aan de noordzijde van Heinkenszand op een zichtlocatie aan de snelweg A58. Het bedrijventerrein biedt 18,5 hectare bruto grondoppervlakte, waarvan een kleine 2,5 hectare netto terrein (inclusief een strook bedoeld als woonwerkzone) nog beschikbaar is.

Het bedrijventerrein Noordzak biedt ruimte aan vooral plaatselijke bedrijven die gericht zijn op de directe omgeving van Heinkenszand.  Op dit terrein mogen nieuwe bedrijven tot en met milieuhindercategorie 3 zich vestigen. Zowel koop als erfpacht zijn mogelijk.

Meer informatie?

Benieuwd welke mogelijkheden er zijn voor uw bedrijf in de gemeente Borsele? Wij vertellen u er graag over. 

Bronnen: Ondernemersplein, CBS, gemeente Borsele 


Quicklinks