Bedrijventerreinen in Terneuzen

Terneuzen ligt centraal in Zeeuws-Vlaanderen en heeft daarom een belangrijke centrumfunctie in de regio met vele bedrijven en voorzieningen. Zij profiteren van een regio die volop in ontwikkeling is. Er is een sterk industriecluster gevestigd langs het Kanaal van Gent naar Terneuzen met grote bedrijven uit onder meer de chemie, food en papier, evenals een groot aantal toeleveranciers en transportbedrijven. Daarnaast is er een opleidingscentrum voor de bioprocesindustrie, een Biobased Cluster en een Maintenance Valuepark, gericht op onderhoud in de procesindustrie.

De bedrijven profiteren er van een strategische locatie met effectieve verbindingen via internationale waterwegen, weg, goederenspoor en een buisleidingentracé voor ondergronds transport. De Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone groeit steeds meer uit tot een knooppunt in de West-Europese vervoersketen. Er wordt dan ook fors geïnvesteerd in de bereikbaarheid van en doorstroming van verkeer. Wegen worden verbreed, tunnels aangelegd en de sluis voor scheepvaartverkeer vergroot en verdiept. 

En niet onbelangrijk: het havengebied van Zeeland Seaports in Terneuzen vormt samen met dat in Vlissingen een van de grootste en belangrijkste havens van Nederland.

Bedrijventerreinen

Terneuzen Zuid

In het gebied Koegorspolder, waar het bedrijventerrein Terneuzen Zuid zich bevindt, hebben al een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden en wordt momenteel ook gebouwd. Er is een leisure center met Skidome, het trainingscenter van Bio Base Europe en een aantal bedrijven gevestigd.

Het is niet alleen gelegen aan de grote toegangswegen, maar grenst ook het havengebied met grootschalige havengebonden industrie, maintenance, logistiek en biobased industrie, waarbij innovatie, duurzaamheid en samenwerking van belang zijn.

Er is op dit bedrijventerrein nog 12,2 hectare beschikbaar in percelen van 1.500 m² tot maximaal 91.870 m².


Handelspoort Zuid

Bedrijventerrein Handelspoort Zuid is speciaal ontwikkeld voor dienstverlenende bedrijven. Bijvoorbeeld van elektronische apparatuur of computers, medische en chemische instrumenten, groothandel, verhuurbedrijven of serviceverlening. Maar er is ook ruimte voor relatief milieuvriendelijke productie.

Ook dit terrein ligt op steenworp afstand van het haven- en industriegebied waar grote namen gevestigd zijn als Verbrugge Terminals en Elocoat. Er is nog 4,3 hectare beschikbaar in percelen vanaf 1.800 m² tot maximaal 20.745 m².

Havengebonden bedrijventerreinen

De haven van Terneuzen vormt samen met die van Vlissingen een van de grootste havens van Nederland.  In en rond het havengebied in Terneuzen, dat beheerd wordt door Zeeland Seaports, bevindt zich inmiddels een krachtige economische gemeenschap van bijna 5.000 bedrijven. Eén van hen is de op één na grootste productielocatie ter wereld van Dow Chemical, met 17 fabrieken en 1700 medewerkers in Terneuzen.

Enkele aansprekende bedrijfslocaties zijn:

Axelse vlakte

Dit bedrijventerrein is geschikt voor kade-gebonden activiteiten. De Axelse Vlakte biedt een volledig multimodale ontsluiting via onder meer de 855 meter lange kade aan de Autrichehaven. Deze haven biedt toegang aan schepen met een diepgang van 12,5 meter.

Maintenance Valuepark Terneuzen

Dit bedrijventerrein is bestemd voor chemische productie en distributie en ligt vlakbij de uitgebreide petrochemische faciliteiten van Dow Benelux.  Het Valuepark is een joint venture tussen Zeeland Seaports en chemisch concern Dow Benelux.Resources and Tools