Bedrijventerreinen in Vlissingen

Vlissingen is een maritieme gemeente, gelegen aan de monding van de Westerschelde in de Noordzee. Grote schepen varen er dagelijks vlak langs de boulevards.

Op enige afstand van de stad bevindt zich het bedrijven- en havengebied Vlissingen-Terneuzen, een van de grootste havens van Nederland. Het is in de internationale transportketen een strategische locatie en van groot belang voor de economie. Er zijn goede verbindingen met het achterland via snelweg A58, het spoor en de binnenvaart. In de haven zijn hoogwaardige industrie en haven-gerelateerde bedrijven gevestigd. Het is een belangrijke doorvoerhaven voor fruit, met diverse bedrijven die gespecialiseerd zijn in de op- en overslag en het verwerken van fruit. Het havengebied wordt beheerd door havenbedrijf North Sea Port.

Rondom de Zeeuwse hogeschool HZ University of Applied Sciences en het ROC Scalda (mbo) staat samenwerking tussen bedrijven en onderwijs centraal. Verder wordt er een marinierskazerne gebouwd in het Vlissingse havengebied.

Bedrijventerreinen

Souburg

De grootste troef van dit moderne bedrijventerrein is de ligging direct aan de snelweg A58. Geschikt voor bedrijven die op zoek zijn naar een zichtlocatie en een goede bereikbaarheid. Er is 1,6 hectare bedrijfsgrond beschikbaar.

Kenniswerf Zeeland

Samenwerking tussen bedrijven en onderwijs, die gebruik maken van elkaars kennis, kunde, diensten en faciliteiten, staat hier centraal. Er is nog 4 hectare bedrijfsgrond beschikbaar en 30.000 m² BVO (kantoren). Drijvende kracht hierachter is innovatie hub Dockwize, waar ondernemers, studenten, MKB en corporates geholpen worden te innoveren, groeien en opschalen. De Dockwize organisatie biedt ondernemers een programma op maat en helpt ze met het realiseren van hun bedrijfsidee of innovatievraagstuk. 

Yacht Valley

In Yacht Valley worden vernieuwende en duurzame watersport-servicecentra ontwikkeld en uitgetest op diverse locaties in Europa. In een watersportservicecentrum zitten meerdere bedrijven. Vanuit hun eigen deskundigheid en specialismen verlenen zij diensten voor aanschaf, onderhoud en verbetering van pleziervaartuigen. In Vlissingen gebeurt dit rondom de Binnenhaven.

Poortersweg

Ten zuiden van dit gemengde bedrijventerrein wordt een nieuwe marinierskazerne gevestigd, die 2019/2020 operationeel moet zijn. Bedrijventerrein Poortersweg is geschikt voor productie-, constructie- en opslagbedrijven. Er is nog 1,3 hectare aan bedrijfsgrond beschikbaar.

Edisonpark

Het Edisonpark is een particuliere ontwikkeling die vestigingsmogelijkheden biedt voor woon-werkcombinaties. Er zijn kavels beschikbaar tot 1.500 m² en woonwerkvilla’s tot 1.550 m3. Daarnaast zijn er volop mogelijkheden om ruimten te huren in bedrijfsverzamelgebouwen.

Meer informatie?

Benieuwd welke mogelijkheden er zijn voor uw bedrijf in de gemeente Vlissingen? Wij vertellen u er graag over.