Subsidies en fiscale regelingen 

Subsidies en fiscale regelingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de financiering van uw bedrijf. Gelukkig bieden zowel de Nederlandse overheid als Europa vele subsidie- en fiscale regelingen waar u van kunt profiteren. Er zijn zelfs zo veel mogelijkheden dat ondernemers soms door de bomen het bos niet meer zien. Invest in Zeeland maakt u graag wegwijs in de verschillende  subsidiemogelijkheden voor uw bedrijf.

De subsidies en fiscale regelingen zijn grofweg in drie categorieën op te delen:

  • Sectorspecifieke subsidies;
  • Subsidieregelingen die gericht zijn op bepaalde doelstellingen zoals het behalen van klimaatdoelstellingen en het stimuleren van innovatie of export;
  • Subsidieregelingen die gericht zijn op de diverse fases die een bedrijf doorloopt; van financiering voor starters tot bedrijfsgroei, bedrijfsovername en internationaal zakendoen.

R&D-activiteiten

Hieronder geven we de regelingen weer waaruit het gros van de bedrijven het meeste voordeel behaalt. Het gaat dan om stimulering van R&D en duurzaamheid. Wij raden u aan een expert in te schakelen om maximaal te profiteren van alle mogelijkheden die voor uw bedrijf kunnen gelden. Dat bespaart u bovendien een hoop tijd en levert geld op. De Nederlandse overheid stimuleert R&D-activiteiten door middel van een gunstige belastingstructuur voor bedrijven en met enkele specifieke fiscale stimuleringsmaatregelen . Er zijn verschillende regelingen die de R&D kosten en de belastbare basis van uw bedrijf aanzienlijk verlagen: Lees hier meer over de verschillende regelingen

  • WBSO: bedrijven kunnen de financiële lasten van research en development (R&D)-projecten verlagen via de WBSO. De WBSO verlaagt de loonkosten en andere kosten en uitgaven voor uw R&D-project.
  • Innovatiebox: ondernemers die winst maken met innovatieve activiteiten kunnen via de innovatiebox gebruik maken van een speciale tariefbox binnen de vennootschapsbelasting.Ze kunnen profiteren van een belastingtarief van effectief 5% in plaats van 20% of 25%.
  • PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie: privaat-publieke samenwerkingsverbanden en Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI's) kunnen een aanvraag indienen voor PPS-projecttoeslag. De PPS-toeslag bestaat uit een aantal instrumenten en biedt diverse mogelijkheden. Lees meer over deze regeling op de website van de RVO
  • Innovatiekrediet: via een risicodragende lening (u moet het krediet terugbetalen. Alleen als het project mislukt, kunt u kwijtschelding aanvragen) financiert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten met een sterke businesscase. De Rijksoverheid stimuleert bedrijven ook actief om te investeren in duurzame energie en milieuvriendelijke- en energiezuinige technieken. Met bijvoorbeeld: Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+): te gebruiken door bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren. Producenten krijgen financiële compensatie voor de hernieuwbare energie die zij genereren.
  • MIA/VAMIL: ondernemers die fiscaal voordelig willen investeren in milieuvriendelijke technieken kunnen met de MIA profiteren van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Met de Vamil kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven.
  • Energie-Investeringsaftrek (EIA): ondernemers die investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie kunnen gebruik maken van de EIA. Deze regeling levert u gemiddeld 13,5% voordeel op. Energiezuinige investeringen zorgen overigens ook voor een lagere energierekening.

Meer informatie?

Invest in Zeeland beschikt over een groot netwerk in de regio en daarbuiten, zoals het Invest in Holland-netwerk, en het Netherlands Foreign Investment Agency (onderdeel van Ministerie van Economische Zaken), de regionale ontwikkelingsmaatschappij NV Economische Impuls Zeeland (Impuls), landelijke en regionale overheden en subsidieadviseurs. Hierdoor zijn we altijd op de
hoogte van de laatste ontwikkelingen en zijn lijntjes met de juiste partijen gemakkelijk en snel gelegd.

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op. Alle diensten van Invest in Zeeland zijn vrijblijvend, kosteloos en op vertrouwelijke basis.