Waarom Zeeland dé hotspot is voor agrifood

Zeeland is de grootste akkerbouwprovincie van Nederland

Zeeland is één van de grotere landbouwprovincies van Nederland en, met stip op één, het grootste akkerbouwgebied. Zeeland telt het grootste areaal akkerbouw van Nederland: ruim 8550 hectare. In totaal telt Zeeland 3105 landbouwbedrijven, waarvan 80 procent akkerbouwbedrijf is. 

Voedselverwerking en -verwaarding

Naast de primaire productie is Zeeland ook sterk in voedselverwerking en -verwaarding. Uien zijn qua volume het grootste Nederlandse agrifood exportproduct. Meer dan 80 procent wordt via Zeeland geëxporteerd. Het uiencentrum bevindt zich in de regio rondom Kruiningen. Van alle uien die wereldwijd verhandeld worden via Nederland, komt 25 procent uit Zeeland. Veelal gebeurt dat verhandelen via de Food Port van North Sea Port in de Bijleveldhaven in Vlissingen.

Naast uien worden er in Zeeland voornamelijk aardappelen, peulvruchten, suikerbieten, tarwe/graan en vlas geteeld en verwerkt.