Waarom Zeeland dé hotspot is voor Agrifood

Kennis en krachten worden gebundeld


Netwerkorganisatie FoodDelta Zeeland

FoodDelta Zeeland heeft het nadrukkelijk doel het bevorderen van groei in productie, verwerking, handel en consumptie van foodproducten. Daarbij zijn innovatief vermogen, toegevoegde waarde en duurzaamheid leidraad.

Samenwerking met en crossovers van agrarische sector en de schaal-en schelpdierensector met andere sectoren staan bij het Zeeuwse foodcluster centraal. FoodDelta Zeeland werkt eraan dat in 2020 een sterke groei is gerealiseerd in aard, omvang en positionering. Door slimme verbindingen, samenwerking en een gebiedsgerichte en/of sector overstijgende aanpak worden gezamenlijke belangen gediend maar kunnen ook individuele doelstellingen van bedrijven beter en sneller gerealiseerd worden.

Toegang tot talent

Er zijn diverse opleidingen op het gebied van agri en food. Het Edudelta College in Goes is zelfs de beste groene mbo-school in de Keuzegids Mbo 2017. Op het Scalda worden verschillende agrifood-gerelateerde mbo-opleidingen gegeven en tot slot biedt de HZ University of Applied Sciences cursussen en opleidingen op het gebied van aquacultuur en watermanagement aan. 

Lees meer over de toegang tot talent in Zeeland