Waarom Zeeland dé hotspot is voor chemie en procesindustrie:

Eén van de grootste chemische clusters in Noordwest-Europa

Zeeland beschikt over één van de grootste chemische clusters in Noordwest-Europa. In de Kanaalzone tussen Gent en Terneuzen zit een groot aantal chemische bedrijven zoals wereldspelers Dow Chemical Company, Yara en Arkema. Niet voor niets is de vestiging van Dow Benelux in Terneuzen de grootste productiefaciliteit buiten de VS. 

Petrochemie

Binnen de petrochemie is Zeeland één van de toonaangevende regio's voor de productie en op- en overslag van kunstmest met bedrijven als Rosier en Plantacote.

Waarom de chemie Zeeland kiest

De sterke vertegenwoordiging van de chemische industrie in Zeeland is grotendeels te danken aan de uitstekende infrastructuur van Zeeland. Zowel wat betreft wegen, (goederen)spoorwegen en waterwegen, als telecommunicatie, de aanwezigheid van een zeer betrouwbare energievoorziening en een ondergronds leidingennetwerk. Ook de aanwezigheid van een van de belangrijkste havens van Nederland - Zeeland Seaports -  is een belangrijke factor. Het feit dat bedrijven direct aan een kade kunnen zitten om goederen via binnenvaartwegen of de Noordzee verder te vervoeren is voor veel bedrijven een groot voordeel.

Sterk cluster

Het is voor bedrijven gunstig om deel uit te maken van een sterk cluster van bedrijven. Ze kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van al aanwezige faciliteiten, dienstverleners, kennis en opleidingen die personeel kunnen leveren. Bovendien laat de aanwezigheid van andere soortgelijke succesvolle bedrijven zien dat de locatie blijkbaar een goede voedingsbodem biedt voor het ondernemen in deze sector.