Waarom Zeeland dé hotspot is voor chemie en procesindustrie:

Kansen via het Smart Delta Resources platform

Smart Delta Resources (SDR) is een initiatief van elf energie- en grondstof-intensieve bedrijven die op zoek zijn naar reductie van hun energie- en grondstoffengebruik via industriële symbiose. Via SDR werken bedrijven uit de chemie, staal, energie en food industrie samen om industriële verbindingen te leggen en uit te werken tot interessante business cases. De industriële symbiose tussen de verschillende sectoren in de regio heeft weliswaar economische optimalisatie als uitgangspunt, het draagt op termijn ook bij aan het verduurzamen van hun processen. Deze samenwerking levert een bijdrage aan de landelijke doelstellingen voor duurzame economische ontwikkeling, reductie van broeikasgassen zoals CO₂ en vermindering van het gebruik van fossiele grondstoffen.

Het platform wordt actief ondersteund door de Provincie Zeeland en Zeeland Seaports. NV Economische Impuls Zeeland treedt op als facilitator van het platform.