Waarom Zeeland dé hotspot is voor energie:

Sterk offshore cluster

Offshore wind

Windenergie op zee is een groeiende business. Zowel op nationaal niveau als Europees niveau wordt groot ingezet op windenergie om de energievoorziening te verduurzamen. Zeeland heeft hierin een unieke positie dankzij de strategische locatie vlakbij de vele offshore olie en gas platformen en windparken in de Noordzee. Maar ook dankzij de excellente bereikbaarheid van de havens voor installatieschepen via diep vaarwater, zonder sluizen en zonder congestie. Vanuit de Zeeuwse havens werden daarom al twintig windmolenparken opgeleverd.
Bekijk hieronder de download ‘Holland your portal to offshore windpower' en lees meer over het sterke offshore cluster in Zeeland. 

Energy Port Zeeland

Zeeland heeft een sterke positie op het gebied van offshore wind. Om die sterke positie nog meer te versterken en te verbreden is Energy Port Zeeland opgericht, waarbij het bundelen van de krachten van verschillende Zeeuwse partijen voorop staat. De oprichting van Energy Port Zeeland moet leiden tot een verdergaande samenwerking van overheid, onderwijs en bedrijfsleven op het gebied van offshore wind.

De thema’s waaraan aandacht wordt geschonken zijn:

  • Opleiding & Arbeidsmarkt
  • Onderzoek & Innovatie 
  • Profilering & Communicatie
  • Business & Business Development.

De samenwerking van Zeeuwse bedrijven binnen Energy Port Zeeland vergroot hierdoor de kansen dat Zeeland in toenemende mate en blijvend kan profiteren van de nog steeds groeiende offshore wind markt.

Reguliere offshore

Bij offshore draait het om de bouw en het onderhoud van installaties op zee. Dat kan gaan om windmolenparken, maar ook om platforms voor olie- of gaswinning. Bedrijven met een internationale reputatie zoals Verbrugge Terminals en BOW terminal bieden de ruimte, faciliteiten en gereedschap die nodig zijn voor de constructie en de maintenance van offshore parken. Bovendien is er 24 uur per dag capaciteit voor zwaartransport en hijswerkzaamheden.