Waarom Zeeland dé hotspot is voor energie:

Grootschalige opslag van energie in batterijen

Het uit de Verenigde Staten afkomstige AES Energy Storage heeft 20 MW aan regelvermogen beschikbaar. De energie wordt opgeslagen in duizenden gestapelde accu’s in het Vlissingse havengebied. De batterij-opslag in Zeeland is voor AES de eerste stap op het Europese vasteland met haar geavanceerde technologie ‘Advancion-energieopslag’. 

Dat AES zich in Zeeland wilde vestigen is geen toeval. Het bedrijf exploiteert met energiebedrijven Essent en Delta sinds 1998 de Elsta-centrale, een 460 MW warmtekrachtkoppeling-centrale (WKK-centrale) in Terneuzen. De AES-centrale is verbonden aan het elektriciteitsnet van Delta. De stroom is bestemd voor de primaire reserve van Tennet; het vermogen dat Tennet in een wekelijkse veiling vastlegt en is bedoeld om frequentie verstoringen in het hoogspanningsnet tegen te gaan.