Smart Delta Resources

Samen de concurrentiekracht van de Zeeuwse industrie versterken

Smart Delta Resources (SDR) is een initiatief van elf energie- en grondstof intensieve bedrijven die op zoek zijn naar reductie van hun energie- en grondstoffengebruik via industriële symbiose. Via SDR werken bedrijven uit de chemie, staal, energie en food industrie samen om industriële verbindingen te leggen en uit te werken tot interessante business cases.

De industriële symbiose tussen de verschillende sectoren in de regio heeft weliswaar economische optimalisatie als uitgangspunt, het draagt op termijn ook bij aan het verduurzamen van hun processen. Deze samenwerking levert een bijdrage aan de landelijke doelstellingen voor duurzame economische ontwikkeling, reductie van broeikasgassen zoals CO₂ en vermindering van het gebruik van fossiele grondstoffen.

Het platform wordt actief ondersteund door de Provincie Zeeland en North Sea Port. NV Economische Impuls Zeeland treedt op als facilitator van het platform.

Vestig uw bedrijf in de Delta regio en profiteer van SDR

Zakendoen in de Delta regio bleek al voor veel bedrijven een succesformule. Zij vonden hun weg naar de regio vanwege het gunstige economische klimaat, de relatief lage kosten voor ondernemers, goede achterlandverbindingen via filevrije wegen, water en spoor, de no-nonsense houding van de beroepsbevolking en het goede woon-werkklimaat.

5 redenen waarom Zeeland dé locatie is voor industriële symbiose:

  • Kosteneffectief op de lange termijn 
  • Minder uitstoot van CO2
  • Strategische locatie
  • Geïniteerd door bedrijven
  • Symbiosis 4 Growth


Resources and Tools