Smart Delta Resources

Smart Delta Resources (SDR) is een internationaal samenwerkingsverband van grote bedrijven uit de chemie, staal, energie en food industrie met actieve ondersteuning van de Provincie Zeeland, North Sea Port en NV Economische Impuls Zeeland. SDR werkt aan cross border oplossingen die de industrie in de Schelde-Deltaregio toekomstbestendig en duurzaam maken. Dit gebeurt met concrete, innovatieve projecten die gericht zijn op CO2-reductie, duurzame grondstoffen en groene energie. De samenwerking levert een substantiële bijdrage aan de Europese en landelijke klimaatdoelstellingen. De ambitie: een competitieve en klimaatneutrale industrie in de regio in 2050.

Schelde-Deltaregio neemt verantwoordelijkheid in de verduurzaming van de industrie

De uitstoot van broeikasgassen in de industrie moet naar nul in 2050. De Zeeuwse industrie, verenigd in het samenwerkingsverband Smart Delta Resources, streeft ernaar om over 9 jaar ruim de helft minder CO2 uit te stoten. Concrete plannen hiervoor zijn al geruime tijd in uitvoering. De energietransitie vereist enorme investeringen, grote hoeveelheden CO2-vrije energie en een passende infrastructuur. Smart Delta Resources werkt iedere dag aan realisatie hiervan, samen met de bedrijven en samen met Impuls Zeeland, North Sea Port en Provincie Zeeland.

Kansen en oplossingen

Met ca. 11 Mton per jaar levert het Nederlandse deel van de Schelde-Deltaregio ongeveer 20% van de Nederlandse industriële CO2-emissie. De consumptie van 580 kton waterstof per jaar maakt de regio bovendien de grootste waterstofverbruiker in de Benelux. Deze combinatie biedt kansen en die pakt de industrie met beide handen aan door vol in te zetten op verduurzamingsprojecten. Smart Delta Resources heeft meerdere routes gekozen: de overstap naar CO2-vrije waterstof, groene stroom gebruiken voor industriële processen, opvang/opslag/hergebruik van CO2 en hergebruik van restwarmte. Concrete plannen van de bedrijven via deze routes zijn gebundeld in de prioritaire programma’s Hydrogen Delta, Carbon Connect Delta, Spark Delta en Heat Delta.

Van groot belang

Het is van groot belang dat de industrie in de regio, met bedrijven als Air Liquide, Air Products, ArcelorMittal, Cargill, Cosun Beet Company, Dow, Lamb Weston/Meijer, Orsted, PZEM, Trinseo, Yara en Zeeland Refinery, concurrerend en innovatief blijft. Het grensoverschrijdende havengebied van North Sea Port, waar het industriecluster is gevestigd, is met een toegevoegde waarde van 12,5 miljard euro en in totaal 100.000 werknemers erg belangrijk voor de regio. Bovendien verwacht men dat de plannen ertoe leiden dat meer nieuwe duurzame bedrijven zich in de regio gaan vestigen.

Schelde-Deltaregio: een unieke regio met uitstekende verduurzamingsopties

  • Met Smart Delta Resources is er een unieke crossborder samenwerking van innovatieve, wereldwijd toonaangevende bedrijven samen met havens en overheden
  • Krachtig industriecluster chemie, staal, energie en food
  • (In)directe werkgelegenheid 100.000 mensen
  • Eigen havenbedrijf North Sea Port (nr. 3 Europa met EVA van €12,5 mld)
  • Substantiële bijdrage aan de Europese en landelijke klimaatdoelstellingen: industrie heeft de investeringsplannen voor reductie van 22 miljoen ton CO2 klaar 
  • Grootste waterstofcluster van de Benelux: H2 consumptie 580 kton/jr
  • Green Energy Hub: mogelijkheden om op grote schaal groene waterstof te produceren, lokaal te verbruiken én te importeren en exporteren via aanwezige havens


Resources and Tools