Waarom Zeeland dé hotspot is voor industriële symbiose

Geïnitieerd door bedrijven

Smart Delta Resources (SDR) is een initiatief van bedrijven in de grondstoffen- en energie-intensieve industrie in de Delta-regio (Zeeland, West-Brabant en de regio Gent in Vlaanderen). Dit maakt een groot verschil met platforms die gedreven worden vanuit de wensen van overheden of instellingen. SDR is er niet alleen om idealen te verwezenlijken, het drijft op de overtuiging van de deelnemende bedrijven dat deze samenwerking hun concurrentiepositie verbetert en hen in staat stelt te voldoen aan de milieuverplichtingen die voortvloeien uit de klimaatdoelstellingen 2050 (Parijse akkoorden) ze er bedrijfseconomisch van profiteren en tegelijkertijd aan hun milieuverplichtingen kunnen voldoen. 

Zakelijk opgezet

Het platform is dan ook heel zakelijk opgezet; gebaseerd op concrete business cases die op hun beurt weer bouwen op onderzoeksresultaten van het gerenommeerde ECN, dat de mogelijkheden om het energie -en grondstoffenverbruik van deze bedrijven door industriële symbiose significant te verminderen, in beeld heeft gebracht. 

Verbeterde internationale concurrentiepositie

De deelnemende bedrijven hebben aangegeven van deelname aan SDR hun internationale concurrentiepositie verbetert en dat het tegelijkertijd een bijdrage levert aan de reductie van CO2  emissies en de industriële transitie naar een circulaire economie.