Waarom Zeeland dé hotspot is voor Industriële symbiose

Kosteneffectief op lange termijn

Via SDR werken bedrijven uit de chemie, staal, energie en food industrie samen om industriële verbindingen te leggen en uit te werken tot interessante business cases. De  industriële symbiose tussen de verschillende sectoren in de regio zorgt er voor dat er fors kan worden bespaard op energie en grondstoffenverbruik, waardoor de concurrentiepositie van deze energie -en grondstofintensieve bedrijven sterk verbetert. En daarmee ook de concurrentiepositie van de regio veel geld bespaart kan worden op onder andere energiekosten; één van de grootste kostenposten voor de industrie in Europa. 

SDR business case: Syngas

Een aansprekend voorbeeld van een SDR business case die in ontwikkeling is, is de grensoverschrijdende samenwerking tussen chemiereus Dow Benelux in Zeeland, en staalproducent ArcelorMittal, net over de Belgische grens. In het zogeheten Syngasproject worden de koolstofrijke gassen van Arcelor Mittal en de watersof van Dow in een chemisch proces tot synthesegas gemaakt. Dat kan vervolgens worden ingezet in de krakers van Dow in Terneuzen en het levert ook een forse bijdrage aan de reductie de emissie van broeikassen van Arcelor Mittal. De rijke gassen van ArcelorMittal dienen als grondstof voor de krakers van Dow. Dit betekent dat koolstof afgevangen en gebruikt wordt voor de productie van chemicaliën, in plaats van het uit te stoten in de atmosfeer of dat het bedrijf zich er op een andere manier van moet ontdoen. 

Deze symbiotische samenwerking, waarvan zowel beide bedrijven als het milieu profiteren, resulteert in een significante besparing van nafta als grondstof (en dus van geld) en betekent een substantiële stap vooruit in de ontwikkeling van een emissie-vrije staalproductie. 
Wanneer dit proces geïmplementeerd zou worden in heel Europa, zou het mogelijk miljoenen tonnen CO2 uitstoot en miljoenen euro’s aan grondstoffen kunnen besparen. Dat maakt dit een lichtend voorbeeld van grootschalige industriële efficiëntie.