Waarom Zeeland dé hotspot is voor industriële symbiose:

Minder uitstoot van CO2

De industriële symbiose tussen de bedrijven uit verschillende sectoren in de Delta-regio heeft weliswaar economische optimalisatie als uitgangspunt, maar  en het draagt op termijn ook bij aan het verduurzamen van de bedrijfsprocessen. 

Energietransitie

Het verduurzamen van de bedrijfsprocessen is een vraagstuk waar ieder bedrijf mee aan de slag moet na het klimaatakkoord van Parijs (2015): de uitstoot van broeikasgassen moet in de periode tot 2050 vergaand worden verminderd. Overheden ontwikkelen hiervoor een beleidsinstrumentarium, dat richtinggevend is voor de uitvoering van concrete maatregelen door bedrijven.hebben beleidsplannen gemaakt om deze energietransitie te volbrengen, waarvan een deel toepasbaar is op het bedrijfsleven.

Bestaande mogelijkheden benutten

Het verduurzamen van bedrijfsprocessen kan op diverse manieren worden aangepakt. Uit onderzoek van ECN naar de grondstof-, energie- en afvalstromen van bedrijven in de Delta regio is gebleken dat er vele mogelijkheden zijn voor onderlinge uitwisseling van (rest)stromen. Door industriële symbiose komen hele interessante nieuwe en innovatieve concepten en plannen tot stand, zonder dat er direct nieuwe technologieën aan te pas komen. 

Deze samenwerking levert een bijdrage aan de landelijke doelstellingen voor duurzame economische ontwikkeling, reductie van broeikasgassen zoals CO₂ en vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen.

Agenda bepalend in de regio

Naast de bestaande mogelijkheden voor industriële symbiose, is SDR ook agenda-bepalend voor de regionale industriële CO2-transitie. Met haar regionale expertise is SDR actief op zoek naar nieuwe mogelijkheden tot samenwerking en ontwikkelt het de nodige infrastructuur om de regionale industrie te versterken en klaar te maken voor deze transitie. 

Bedrijven die zich in Zeeland vestigen profiteren hiervan. Zij kunnen gebruik maken van de kennis en ervaring die al is opgedaan binnen het SDR-platform en kunnen laten uitzoeken of het voor hen aantrekkelijk is zich aan te sluiten bij het initiatief.