Speciale aandacht

Naast de sterke Zeeuwse sectoren zijn er een aantal onderwerpen die speciale aandacht verdienen. Hieronder staan enkele voorbeelden van bijzondere initiatieven in Zeeland, die een belangrijke bijdrage leveren aan de Zeeuwse economie en die laten zien dat Zeeland de ruimte biedt aan nieuwe bedrijven die activiteiten ontplooien waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van het beste dat de Zeeuwse omgeving te bieden heeft.

3 dingen waar we in Zeeland bijzonder goed in zijn:

  • Broedplaats voor praktische innovatie
  • Maritieme industrie
  • Biobased Economy