Onderwerpen die speciale aandacht verdienen

Biobased economy

In een biobased economy nemen hernieuwbare grondstoffen de rol over van fossiele grondstoffen, zoals olie. Dit is van groot belang om de koolstofvoetafdruk te verkleinen, wat een positieve invloed heeft op klimaatverandering.
 
De regio Zuidwest-Nederland is rijk aan agrifood- en chemiebedrijven. Zij kunnen nieuwe markten aanboren door hun traditionele producten en werkwijzen te vernieuwen. Dat gebeurt onder meer binnen de Biobased Delta, waarin niet alleen ondernemers maar ook kennisinstellingen en overheden vertegenwoordigd zijn. Doordat zij hun krachten bundelen, kunnen de groei en aantrekkingskracht van de biobased economy worden versterkt.

Een aantal andere voorbeelden van initiatieven in de biobased economy in Zeeland zijn: 

Bio Base Europe Training Center

Bio Base Europe is het eerste open innovatie- en opleidingscentrum voor de biogebaseerde economie in Europa. Vlaanderen en Nederland hebben de handen in elkaar geslagen om een state-of-the art onderzoeks- en trainingscentrum te bouwen om zo de economische groei, innovatiecapaciteit en duurzame ontwikkeling van onze maatschappij te versnellen. Bio Base Europe bestaat uit de Bio Base Europe Pilot Plant in Gent (testfabriek) en het Bio Base Europe Training Center in Terneuzen. Bij de Pilot Plant wordt onderzoek verricht en processen en producties opgeschaald. 
 
Het Bio Base Europe Training Center richt zich met name op het faciliteren van events en bijeenkomsten binnen de biogebaseerde economie, duurzaamheid en techniek. Deze unieke locatie met haar groene identiteit biedt ruim voldoende mogelijkheden voor vergaderingen, trainingen, workshops, congressen, symposia, netwerkbijeenkomsten of andere evenementen.

Biopark Terneuzen

Biopark Terneuzen vertegenwoordigt een nieuwe manier van denken in de creatie van agro-industriële duurzaamheid. Onder de noemer 'Smart Link' promoot en faciliteert Biopark Terneuzen de exploitatie van synergieën tussen bedrijven welke zijn gevestigd in dezelfde geografische regio. Het helpt de potentie van de uitwisseling en gebruik van elkaars bij- en afvalproducten van de bedrijven te maximaliseren. Dit worden dan grondstoffen of aanvullingen op de energievoorzieningen van het eigen productieproces. 

Smart Delta Resources

Het platform Smart Delta Resources (SDR) is een samenwerkingsverband tussen elf energie- en grondstof intensieve bedrijven in de regio westelijk Noord-Brabant, Zeeland en Noord-Vlaanderen. Dit unieke platform ontwikkelt business cases  voor de uitwisseling van energie- en materiaalstromen, ook wel industriële symbiose genoemd. Het platform heeft als doel de internationale concurrentiepositie van de bedrijven te versterken, het regionale vestigingsklimaat aantrekkelijker te maken en bij te dragen aan duurzame groei van de industrie.

Centre of Expertise Biobased Economy

Het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE) is een samenwerkingsverband tussen Avans Hogeschool en de Zeeuwse HZ University of Applied Sciences. Centres of Expertise zijn door het ministerie van OCW ingesteld om het hoger onderwijs nadrukkelijker te koppelen aan regionaal economische speerpunten. Het zijn actiegerichte samenwerkingsverbanden waarin bedrijven en onderwijsinstellingen, overheden en andere publieke organisaties samen innoveren, experimenteren en investeren, gericht op toekomstbestendig beroepsonderwijs en beroepspraktijk.

Het CoE BBE helpt bedrijven in hun biobased ambities door met hen het HBO-onderwijs te vernieuwen en toegepast onderzoek uit te voeren dat er toe doet. Zo zorgt het CoE BBE voor uitstekend opgeleide professionals die de transitie naar een biobased society kunnen dragen en vormgeven.

Impuls: van idee naar business

NV Economische Impuls Zeeland (Impuls) biedt de helpende hand voor (innovatieve) ondernemers in Zeeland. Hierbij ondersteunen zij onder andere bij het opzetten van projecten in de Zeeuwse circulaire economie. Zij ondersteunen het hele proces van ideation, business modelling en prototyping tot marktintroductie. Een aantal voorbeelden van deze projecten zijn:

  • Biobased Infra

Biobased Infra heeft als doel om concrete biobased technieken en producten te ontwikkelen binnen de Zeeuwse infrawereld. Gewerkt wordt aan bio-asfalt, vezelbeton en productontwikkeling van biomassa uit de infrastructuur.

  • Biobased Innovation Garden Rusthoeve (BIGR)

De Biobased Innovation Garden Rusthoeve (BIGR) vormt het concentratiepunt voor de ontwikkeling van (nieuwe) teelten voor akkerbouw en keten- en productontwikkeling voor de biobased economy.

  • Biobased Infrastructuur voor Kennis

Het doel van dit project is de bestaande infrastructuur aan applicatiecentra in de regio Zuid-Nederland in twee jaar tijd verheffen tot een (inter)nationaal onderscheidend open innovatiesysteem voor het mkb in de biobased ketens.