Onderwerpen die speciale aandacht verdienen: 

Een broedplaats voor innovatie 

Zeeland ligt letterlijk ín zee. Deze ligging zorgt voor een samenspel tussen water en land, zilt en zoet, eb en vloed. Dit is wat Zeeland onderscheidt van alle andere regio's in dit deel van Europa. Het biedt inwoners en ondernemers innovatieve mogelijkheden en ruimte om te pionieren. Bijvoorbeeld op het gebied van zilte aquacultuur, getijdenenergie en agrifood:

Zeewaar: duurzame zeewierteelt in schoon zeewater 

Zeewaar is het eerste bedrijf in Nederland dat exclusief met duurzaam geteeld zeewier werkt uit schoon zeewater. Zeewaars zeewierboerderij ligt in de Jacobahaven van Kamperland, in de Oosterschelde. Deze plek is ideaal als locatie voor zeewierteelt en andere aquacultuur. Daarom zitten bijvoorbeeld ook FryMarine en Seafarm hier gevestigd. Het is verboden gebied voor boten en toerisme en daarom lekker rustig en niet vervuild. Het door Zeewaar gekweekte zeewier wordt o.a. gebruikt in The Dutch Seaweed Burger.

Tocardo: getijdenenergie in de Oosterschelde

De getijdencentrale van Torcado is een ander mooi voorbeeld van innovatie in Zeeland. In de Oosterscheldekering is een installatie voor getijdenenergie ingebouwd. De vijf turbines werken als een soort omgekeerde windmolens in het water. Zo krijgt de Oosterscheldekering naast het beschermen van Zeeland tegen de kracht van het water, ook de functie om groene stroom op te wekken uit dit water.

Agrarisch Innovatie en Kenniscentrum Rusthoeve 

Agrarisch Innovatie en Kenniscentrum Rusthoeve (Proefboerderij) faciliteert onderzoek en demonstraties in akkerbouw– en groentegewassen op het gebied van onder meer rassen, bemesting en ziektebestrijding.