Stabiele economie

De Zeeuwse economie is stabiel; er zijn zelden diepe dalen of extreme pieken. Dat is wel zo prettig voor u als ondernemer: u weet waar u aan toe bent en kunt plannen maken. 

Wat daarbij een rol speelt is de mindset van het overgrote deel van het Zeeuwse bedrijfsleven: nuchter, hardwerkend en veelal gericht op de lange termijn. Vaak familiebedrijven of bedrijven in sectoren die diep geworteld zijn in Zeeland. Dat maakt ze minder gevoelig voor trends (hoewel dit zeker niet wil zeggen dat ze niet met de tijd meegaan). 

Rol bedrijfsleven

Het bedrijfsleven neemt ook initiatief voor de verdere ontwikkeling en promotie van de regio. Dat doet zij vaak samen met over gefaciliteerd door overheden en kennisinstellingen. Bijvoorbeeld via initiatieven als Smart Delta Resources, de Zeeland Port Promotion Council (ZPPC) en Energy Port Zeeland. 

Overheid

De Zeeuwse overheid is welwillend tegenover bedrijven en zet zich actief in om de Zeeuwse economie blijvend te stimuleren, bijvoorbeeld via de regionale ontwikkelingsmaatschappij NV Economische Impuls Zeeland, waarvan Invest in Zeeland deel uitmaakt. 

De Rijksoverheid heeft bovendien in 2017 toegezegd 25 miljoen euro in de Zeeuwse economie op een duurzame wijze te steken. Het investeringsprogramma ‘Zeeland in Stroomversnelling’ zet in op het versterken van de economische clusters in Zeeland, intensievere samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven en met andere regio's en het Rijk.