Waarom Zeeland

Gunstige kostenstructuur en financieringsmogelijkheden

Zeeland ligt midden in een van Europa’s dichtstbevolkte gebieden en grenst aan havens van wereldformaat. Bedrijven die voor Zeeland kiezen profiteren van de nabijheid daarvan, terwijl zij tegelijkertijd de gunstige kostenstructuur en de financieringsmogelijkheden in Zeeland benutten. 

Relatief lage kosten

De totale kosten om een bedrijf te vestigen (of uit te breiden) in Zeeland zijn over het algemeen relatief laag. Dat heeft onder meer te maken met de grondprijzen en kosten die u hier kwijt bent voor arbeid. Daarnaast vallen kosten voor verkeer en vervoer vaak gunstig uit omdat er vrijwel geen verkeersopstoppingen zijn en u uit vele modaliteiten kunt kiezen. 

Korte lijnen

Daarnaast zijn de lijnen hier kort. Contacten met regionale en lokale overheden zijn zo gelegd, evenals met andere bedrijven. Dit betekent dat er over het algemeen snel gehandeld kan worden. Dat bespaart tijd en dus geld. 

Hecht netwerk van bedrijven

Bovendien is er een hecht netwerk en wordt er veel samengewerkt tussen bedrijven onderling, veelal gesteund door overheden en kennisinstellingen, maar ook door het bedrijfsleven mét andere organisaties, kennisinstellingen en overheden. Aansprekende voorbeelden hiervan zijn Energy Port Zeeland en Smart Delta Resources. Samen maken zij de Zeeuwse economie sterker, trekken ze gezamenlijk op om een vuist te maken en profiteren ze van elkaars kennis en kunde waardoor bedrijfseconomisch voordeel kan worden behaald.

Hoge toegevoegde waarde bedrijven

Wat tot slot een belangrijke bijdrage levert aan de gunstige kostenstructuur zijn de mensen in Zeeland, uw potentiële werknemers. Nergens in Nederland is de toegevoegde waarde per persoon hoger dan in Zeeland. Bovendien zijn Zeeuwse werknemers loyaal aan hun werkgever; er is sprake van een laag arbeidsverloop. Dat betekent dat kennis en ervaring behouden blijft binnen het bedrijf en dat er relatief minder geïnvesteerd hoeft te worden in aantrekken en opleiden van nieuw personeel.

Financieringsmogelijkheden

Er zijn in Zeeland diverse financieringsprogramma’s waar u van kunt profiteren, variërend van regionale tot landelijke en Europese opties. In Zeeland is de expertise op het gebied van regelingen die gericht zijn op de Zeeuwse regio geborgd bij de de regionale ontwikkelingsmaatschappij NV Economische Impuls Zeeland (Impuls), waarvan ook Invest in Zeeland onderdeel van is. Binnen Impuls is er een speciale afdeling die zich bezighoudt met de financieringsbemiddeling tussen ondernemers en potentiële financiers. Daarnaast bieden zij ondersteuning bij het onderbouwen van uw plannen.

Lees meer over de diverse financieringsprogramma’s en opties op de pagina Financiering.