Waarom Zeeland 

Innovatieve samenwerkingsverbanden

Samen bereik je meer dan alleen, dat hebben de vele innovatieve samenwerkingsverbanden in Zeeland en de Delta-regio wel bewezen. Aansprekende voorbeelden zijn het succesvolle Smart Delta Resources, Energy Port Zeeland, Zeeland Connect, Fooddelta Zeeland en Campus Zeeland

Dergelijke samenwerkingsverbanden staan altijd open voor nieuwe leden, wat u de kans geeft zich aan te sluiten en te profiteren van de voordelen die zij uw bedrijf kunnen bieden.

Samenwerking door middel van industriële symbiose

Binnen het succesvolle Smart Delta Resources (SDR)-platform werken grondstof- en materiaal-intensieve bedrijven uit de chemie-, food-, energie- en staal-industrie in de Delta-regio samen om hun internationale concurrentiepositie te versterken en tegelijkertijd aan hun klimaatverplichtingen te voldoen. Dat doen zij door middel van industriële symbiose. Er zijn al diverse concrete business cases ontwikkeld die tot aantoonbare resultaten hebben geleid. Lees er meer over dit unieke samenwerkingsverband SDR.

Samenwerking in de offshore wind-sector

De komende jaren worden enkele grote windparken gebouwd voor de Zeeuwse kust en de wateren rondom. Dankzij de directe ligging aan diep vaarwater hebben offshore-bedrijven in de havens van North Sea Port een voorsprong. En niet alleen de bouw van dergelijke parken biedt kansen, deze windparken moeten vervolgens ook onderhouden worden. 

Om maximaal te profiteren van deze kansrijke ontwikkelingen hebben bedrijven die actief zijn in de offshore-industrie in Zeeland de krachten gebundeld in het platform Energy Port Zeeland. En dat heeft resultaat: consortia die de aanleg van de parken Borssele I t/m IV aanleggen geven aan gecharmeerd te zijn van de samenwerking en de professionaliteit die zij ervaren in Zeeland en het Rijk heeft de sector beloond met een investering van 2 miljoen euro. 

Samenwerking in de logistieke sector 

De logistieke sector in Zeeland is goed ontwikkeld. Niet gek wanneer je de centrale ligging en de uitstekende faciliteiten in het achterhoofd neemt. Ondanks dat wordt er binnen de sector altijd gewerkt aan verdere optimalisatie. Bedrijfsleven, onderwijs en overheid werken daarom samen binnen Zeeland Connect om de concurrentiekracht van de Zeeuwse logistieke sector nog verder te verwerken.  

Zeeland Connect inspireert, initieert en faciliteert – onafhankelijk- kansrijke projecten en innovatietrajecten, door samenwerking van ondernemers, kennisinstellingen en overheden. Daarnaast organiseert Zeeland Connect netwerkbijeenkomsten in de regio, haalt het kennis op uit landelijke netwerken en deelt die met haar stakeholders in de regio. 

Samenwerking in de agrifood sector

Een groot deel van de bedrijven die actief zijn in de Zeeuwse agrifood sector is aangesloten bij FoodDelta Zeeland, dat het bevorderen van groei in productie, verwerking, handel en consumptie van foodproducten tot doel heeft. Daarbij zijn innovatief vermogen, toegevoegde waarde en duurzaamheid leidraad.

Door slimme verbindingen, samenwerking en een gebiedsgerichte en/of sector overstijgende aanpak worden gezamenlijke belangen gediend maar kunnen ook individuele doelstellingen van bedrijven beter en sneller gerealiseerd worden.

Cross-sectorale samenwerking binnen Campus Zeeland

Bedrijven uit diverse sectoren in Zeeland werken met kennisinstellingen en overheid samen binnen het platform Campus Zeeland. Dat doen zij om de innovatiekracht van Zeeland vergroten en te zorgen voor een toekomstbestendige economie waarin jonge, goed opgeleide bèta’s het bedrijfsleven versterken. 

Lees meer over Campus Zeeland