Toegang tot talent

De toegang tot talent, ook wel bekend als de ‘war on talent’ is een van de grootste uitdagingen deze tijd. Het aantrekken van het juiste talent is cruciaal om een succesvol bedrijf te kunnen runnen.

In Zeeland werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid samen om te voldoen aan de vraag naar goed opgeleid personeel.

De arbeidsmarkt in Nederland

In de periode 1990-2015 is het percentage werkenden in Nederland gestegen met 35% (in personen, 23% in arbeidsjaren). De sterke groei in banen is met name het gevolg van de implementatie van structurele economische hervormingen. De relatieve stabiliteit van de arbeidsmarkt - er zijn relatief weinig stakingen in Nederland - kan ook toegewezen worden aan het gunstige ondernemersklimaat. Dankzij de sterke groei in werkgelegenheid heeft een groot deel van de potentiële beroepsbevolking een baan. Zelfs een veel groter deel dan andere OECD- en Eurolanden.

Lees meer over de arbeidsmarkt in Nederland.

Campus Zeeland

Om ook in de toekomst aan de vraag aan goed geschoold personeel te kunnen voldoen dat past bij de grote Zeeuwse sectoren is Campus Zeeland gestart; een samenwerkingsverband van bedrijven, kennis- en onderzoeksinstellingen en overheden in Zeeland. Zij bundelen de krachten om te zorgen voor een sterke koppeling tussen onderwijs en bedrijfsleven. Dat moet de innovatiekracht van Zeeland vergroten en zorgen voor een toekomstbestendige economie waarin jonge, goed opgeleide bèta’s het bedrijfsleven versterken.

Studeren kan overal. Daarom neemt het belang toe van onderscheidend én excellent onderwijs. Zeeland investeert daarin. Kennis is immers een belangrijke motor voor de verdere ontwikkeling van een krachtige regio. Zeeland investeert in opleidingen die passen bij de kracht van de Provincie. Daarom richt Campus Zeeland zich vooral op die sectoren die hun oorsprong en voorsprong te danken hebben aan het water dat Zeeland omringt: haven & logistiek, energie & water, agro & food, zorg en toerisme.

Concreet werkt Campus Zeeland aan drie hoofdthema’s: Onderwijs & Onderzoek, Bèta College en Kennis & Innovatienetwerken. 

Een voorbeeld van het eerst genoemde thema is de komst van een groot en modern laboratorium in Middelburg waar honderden studenten onderzoek kunnen doen. Dit zogenoemde Joint Research Center is een lang gekoesterde wens van de Zeeuwse overheden, het bedrijfsleven en het Zeeuwse onderwijs en moet in september 2020 in gebruik worden genomen. 

Universitair onderwijs

De prestigieuze universiteit University College Roosevelt (UCR) in Middelburg leidt jaarlijks zo’n 600 studenten op met een breed bachelor-programma in Liberal Arts and Sciences dat hen voorbereidt op masters-programma’s over de hele wereld. De UCR is erg betrokken bij de Zeeuwse samenleving en werkt op diverse manieren samen met het bedrijfsleven, overheden en andere onderwijsinstellingen, onder meer via Campus Zeeland. De UCR is een onderdeel van de Universiteit Utrecht.

Dankzij de ligging van Zeeland in de Delta-regio, met universiteitssteden als Gent, Antwerpen Rotterdam en Tilburg om de hoek, zijn er vele mogelijkheden voor universitair geschoold personeel en onderzoeksopdrachten. Dat fysieke afstand geen enkele rol hoeft te spelen laat ook de intensieve samenwerking met bijvoorbeeld de Wageningen Universiteit (WUR) zien op het gebied van aquacultuur bij Imares in Yerseke en op het gebied van biobased ketens en biobased asfalt.

HZ University of Applied Sciences

Op de HZ University of Aplied Sciences (HZ) wordt persoonlijk, kleinschalig voltijd- en deeltijdonderwijs geboden aan zo’n 4800 studenten. Praktijkgericht onderwijs staat hierin centraal. Als kennisinstituut in de regio heeft de HZ een nauwe relatie en samenwerking met het werkveld, voor onderwijs, onderzoek en innovatie. Van praktijkopdrachten tot stage, van lectoraten tot de Smart Service Boulevard, er zijn vele manieren waarop de HZ samenwerkt met het regionale bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen, binnen en buiten Zeeland.

Praktijkgericht onderwijs: Scalda

Scalda verzorgt in Zeeland middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneneducatie. Studenten krijgen er les vanuit vakgerichte colleges zoals het Maritiem en Logistiek College De Ruyter. Voor het samenstellen van het opleidingenaanbod is er afstemming met de regionale markt. Zo ontwikkelt Scalda de opleiding Offshore-Windmonteur speciaal naar aanleiding van vraag uit de offshore industrie en maintenance.

Innovatie hub Dockwize

Dockwize helpt ondernemers, studenten, MKB en corporates om te innoveren, groeien en opschalen. De Dockwize organisatie biedt ondernemers een programma op maat en helpt hen met het realiseren van hun bedrijfsidee of innovatievraagstuk. Eén van de doelen is een toenemend aantal innovatieve startups in Zeeland met een groeiambitie, welke vervolgens uitgroeien tot duurzame, rendabele ondernemingen. Initiatieven die bijdragen aan de groei van banen en de economische stabiliteit en leefbaarheid van Zeeland. De programma's duren, afhankelijk van de behoefte, van één dag tot zes maanden. De ambitie is het bouwen aan de toonaangevende Zeeuwse bedrijven van morgen.